Partnerji na projektu 5G Varnost (5GSafety) so pridobili kompetence na nacionalnih in evropskih projektih:

 

I_HeERO (http://iheero.eu/): Povezava s projektom 5GSafety: Z implementacijo sistema eCall v Sloveniji so partnerji v projektu I_HeERO pridobili dragocene realne izkušnje na področju zahtev omrežja, izvajanja storitev ter omejitev in izzivov pri uporabnikih. Vse te izkušnje bodo uporabne tudi v okviru projekta 5GSafety. Evropski program Inštrument za povezovanje Evrope, 2015-2018.

Partnerji: Telekom Slovenije, Iskratel, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje.

 

NEXES (http://nexes.eu/) Povezava s projektom 5GSafety: Glavni rezultati partnerja ULFE v projektu NEXES so razvoj arhitekture na osnovi PEMEA za OTT podatkovne 112 storitve, oblikovanje in razvoj panevropske 112 mobilne aplikacije za državljane z bogato medijsko podporo in pilot, implementiran na 4G infrastrukturi v sodelovanju s partnerjem TS, ki temelji na tehnologiji WebRTC in je skladen s PEMEA priporočili. Projekt 5GSafety želi izkoristiti specifična znanja s področja javne varnosti ter koncepte, zasnove in implementirano pilotno okolje. Evropski program Obzorje 2020, 2015-2018.

Partnerji: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko; Telekom Slovenije.

 

CHARISMA (http://www.charisma5g.eu/) Povezava s projektom 5GSafety: Znanje in izkušnje, pridobljene na področju varnosti, odprtega dostopa (slicing) in nizkih zakasnitev, bodo omogočile projektu 5GSafety, da vključi nove koncepte in komunikacijske storitve za javno varnost v performančno učinkovito omrežje 4.5/5G. Evropski program Obzorje 2020, 2015-2017.

Partnerji: Telekom Slovenije.

 

iCIRRUS: Intelligent Converged network consolidating Radio and optical access aRound USer equipment (http://www.icirrus-5gnet.eu/). Evropski program Obzorje 2020, 2015-2017.

Partnerji: Telekom Slovenije.

 

GEN6: (http://www.gen6.eu/) Povezava s projektom 5GSafety: Projekt je naslavljal napredne PPDR sisteme za urgentne namene in terensko testiranje in evaluacijo v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana (Oddelek za zaščito in reševanje). Rezultati so obsegali validacijo performanc in QoE heterogenega časovno kritičnega sistema za komunikacije in IoT. Competitiveness and Innovation Programme (CIP), 2012-2015.

Partnerji: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko; Telekom Slovenije.