Koordinator projekta Iskratel, d.o.o., Kranj : “Varnost je ključna za kakovostno življenje in trajni napredek na vseh področjih. Preventivno delovanje ter v primeru nesreč ali izrednih dogodkov tudi učinkovito odkrivanje in odprava posledic so strateškega pomena za družbo in državo.

Naš ključni strateški cilj so odporne dispečerske rešitve za peto generacijo omrežij ob pomoči naprednih tehnologij. Smo tudi koordinator projekta in tehničnih usklajevalec vsebin vseh partnerjev, ki jim bomo partnerji predstavili v okviru demonstracije v ustreznem okolju. ”

 

Partner projekta Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko: “Tehnologija mora služiti ljudem, in ne obratno. Zato bo v projektu 5G Varnost naš največji fokus na tem, kako uporabnikom približati in nadgraditi izkušnjo pri uporabi celotnega 5G tehnološkega sklada, od naprednih komunikacijskih funkcionalnosti do končnih aplikacij. Skupaj s partnerji bomo na tem področju razvili nove aplikacije in storitve, ki bodo imele velik potencial za pomoč ljudem.”

 

Partner projekta Telekom Slovenije, d.d.: “Z aktivnim sodelovanjem vseh deležnikov, ki imajo v ekosistemu (javne) varnosti opravka s komunikacijami, bomo razvili nove storitve in produkte ter se pripravili na zagotavljanje storitev, ki bodo predstavljale tehnološko naprednost v svetovnem merilu.”

 

Partner projekta OSI d.o.o.: “Informacijska varnost postja čedalje bolj pomembna. S sodelovanjem v projektu 5G Varnost, in v sodelovanju s partnerji in ostalimi deležniki projekta, nameravamo nadgraditi naše izskušnje in kompetence tudi na nam do sedaj novem področju in razviti nove produkte oziroma storitve, ki bodo konkurenčne na globalnem tržišču.”

 

 

Partnerji na projektu 5G Varnost (5GSafety) so pridobili kompetence na nacionalnih in evropskih projektih:

 

I_HeERO (http://iheero.eu/): Povezava s projektom 5GSafety: Z implementacijo sistema eCall v Sloveniji so partnerji v projektu I_HeERO pridobili dragocene realne izkušnje na področju zahtev omrežja, izvajanja storitev ter omejitev in izzivov pri uporabnikih. Vse te izkušnje bodo uporabne tudi v okviru projekta 5GSafety. Evropski program Inštrument za povezovanje Evrope, 2015-2018.

Partnerji: Telekom Slovenije, Iskratel, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje.

 

NEXES (http://nexes.eu/) Povezava s projektom 5GSafety: Glavni rezultati partnerja ULFE v projektu NEXES so razvoj arhitekture na osnovi PEMEA za OTT podatkovne 112 storitve, oblikovanje in razvoj panevropske 112 mobilne aplikacije za državljane z bogato medijsko podporo in pilot, implementiran na 4G infrastrukturi v sodelovanju s partnerjem TS, ki temelji na tehnologiji WebRTC in je skladen s PEMEA priporočili. Projekt 5GSafety želi izkoristiti specifična znanja s področja javne varnosti ter koncepte, zasnove in implementirano pilotno okolje. Evropski program Obzorje 2020, 2015-2018.

Partnerji: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko; Telekom Slovenije.

 

CHARISMA (http://www.charisma5g.eu/) Povezava s projektom 5GSafety: Znanje in izkušnje, pridobljene na področju varnosti, odprtega dostopa (slicing) in nizkih zakasnitev, bodo omogočile projektu 5GSafety, da vključi nove koncepte in komunikacijske storitve za javno varnost v performančno učinkovito omrežje 4.5/5G. Evropski program Obzorje 2020, 2015-2017.

Partnerji: Telekom Slovenije.

 

iCIRRUS: Intelligent Converged network consolidating Radio and optical access aRound USer equipment (http://www.icirrus-5gnet.eu/). Evropski program Obzorje 2020, 2015-2017.

Partnerji: Telekom Slovenije.

 

GEN6: (http://www.gen6.eu/) Povezava s projektom 5GSafety: Projekt je naslavljal napredne PPDR sisteme za urgentne namene in terensko testiranje in evaluacijo v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana (Oddelek za zaščito in reševanje). Rezultati so obsegali validacijo performanc in QoE heterogenega časovno kritičnega sistema za komunikacije in IoT. Competitiveness and Innovation Programme (CIP), 2012-2015.

Partnerji: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko; Telekom Slovenije.