Izpeljana druga inovacijska delavnica

V prostorih Iskratel je bila uspešno izvedena že druga inovacijska delavnica s področja PPDR. Poleg konzorcijskih partnerjev so se delavnice udeležili povabljeni deležniki s področja javne varnosti, zaščite in reševanja, vključno s predstavniki policije, nujne medicinske pomoči, gasilcev in civilne zaščite.

Na delavnici smo obravnavali primere uporabe novih tehnologij pri delu deležnikov področja PPDR, ki bi se lahko uporabili pri množičnih dogodkih (kot je npr. športna prireditev v Planici). Predstavljenih je bilo skupaj dvanajst  (12) primerov uporabe, osem (8) v okviru optimističnega scenarija poteka množičnega dogodka in štirje (4) v okviru pesimističnega scenarija poteka dogodka (npr. neurje, podrta tribuna, teroristični napad, strmoglavljenje helikopterja…).