Strateški cilj projekta 5G Varnost (5GSafety) je izvesti raziskovalno in inovacijsko delo, ki bo omogočil novo generacijo 5G-ready produktov in storitev, ki bodo prilagojeni potrebam sektorja PPDR. Cilj je raziskati in zasnovati nove arhitekture in ključne enabling tehnologije za izvedbo dispečerskih storitev za PPDR stroko in novo generacijo uporabniško-usmerjenih aplikacij za potrebe osebne varnosti državljanov, ter raziskati strategije za implementacijo takšnih aplikacij v virtualiziranem 5G okolju v skupni rabi z zagotovljeno varnostjo, zasebnostjo in povratno kompatibilnostjo s trenutnimi PPDR sistemi.

 

5GSafety je unikaten pri vzpostavitvi vodilnega ekosistema slovenskih akterjev 5G PPDR, da skupaj naslovimo prihajajoče izzive in pričakovanja ter posledično zagotovimo uspeh in trajnost tega projekta. 5GSafety združuje konzorcijske partnerje, ki smo vodilni na področju raziskav, inovacij in tehnologij s področij javne varnosti, 5G, kibernetske varnosti in ostalih področij IKT sektorja ter vključuje ključne deležnike Slovenske iniciative 5G PPDR.

 

V nadaljevanju so partnerji projekta strnili misli o sodelovanju na projektu v letu 2018 in njihovih načrtih za 2019.

 

Koordinator projekta Iskratel, d.o.o., Kranj : “Varnost je ključna za kakovostno življenje in trajni napredek na vseh področjih. Preventivno delovanje ter v primeru nesreč ali izrednih dogodkov tudi učinkovito odkrivanje in odprava posledic so strateškega pomena za družbo in državo.

Naš ključni strateški cilj so odporne dispečerske rešitve za peto generacijo omrežij ob pomoči naprednih tehnologij. Smo tudi koordinator projekta in tehničnih usklajevalec vsebin vseh partnerjev, ki jim bomo partnerji predstavili v okviru demonstracije v ustreznem okolju. ”

 

Partner projekta Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko: “Tehnologija mora služiti ljudem, in ne obratno. Zato bo v projektu 5G Varnost naš največji fokus na tem, kako uporabnikom približati in nadgraditi izkušnjo pri uporabi celotnega 5G tehnološkega sklada, od naprednih komunikacijskih funkcionalnosti do končnih aplikacij. Skupaj s partnerji bomo na tem področju razvili nove aplikacije in storitve, ki bodo imele velik potencial za pomoč ljudem.”

 

Partner projekta Telekom Slovenije, d.d.: “Z aktivnim sodelovanjem vseh deležnikov, ki imajo v ekosistemu (javne) varnosti opravka s komunikacijami, bomo razvili nove storitve in produkte ter se pripravili na zagotavljanje storitev, ki bodo predstavljale tehnološko naprednost v svetovnem merilu.”

 

Partner projekta OSI d.o.o.: “Informacijska varnost postja čedalje bolj pomembna. S sodelovanjem v projektu 5G Varnost, in v sodelovanju s partnerji in ostalimi deležniki projekta, nameravamo nadgraditi naše izskušnje in kompetence tudi na nam do sedaj novem področju in razviti nove produkte oziroma storitve, ki bodo konkurenčne na globalnem tržišču.”