Evropska komisija: politika 5G, poročila in priporočila

  • Direktorat “Future Network” tukaj: 5G Manifesto, 5G Action Plan 2016,
  • Informacije – Digital Single Market – Towards 5G  tukaj,
  • Spremljanje napredka Akcijskega načrta 5G  European 5G Observatory se izvaja od leta 2018, poročilo do decembra 2018 je  tukaj, prijavljeni preizkusi in piloti po državah v EU tukaj,
  • 5G Scoreboards po državah tukaj (januar 2019),
  • Dokument “Report on the exchange of Best Practices concerning national broadband strategies and 5G path-to-deployment“ z dne 15.10.2018  tukaj,
  • Priporočilo Evropske komisije: European Commission recommends common EU approach to the security of 5G networks tukaj (26.3.2019)
Date

06.09.2019

Category

Povezave