Prva 5G Varnost inovacijska delavnica je uspešno izpeljana.

V prostorih izobraževalnega centra podjetja Iskratel se je uspešno iztekla prva inovacijska delavnica s področja PPDR v okviru projekta 5G Varnost. Poleg konzorcijskih partnerjev Telekoma Slovenije, UL LTFE, in podjetja OSI so se delavnice udeležili številni deležniki s področja javne varnosti, zaščite in reševanja, vključno AMZS, DARS, gorska reševalna služba, prostovoljni in poklicni gasilci, predstavniki nujne medicinske pomoči in različnih klicnih centrov v strukturi zaščite in reševanja.
Na delavnici je bilo predstavljenih osem uporabnih primerov uporabe novih tehnologij pri delu deležnikov področja PPDR, udeleženci pa so se podrobneje po skupinah posvetili petim. Avtorji in lastniki uporabnih primerov so ugotovitve strnili in jih bodo v nadaljevanju upoštevali pri razvoju rešitev.
Dogodek je pomenil odlično sinhronizacijo med rezultati projekta in samimi uporabniki in primer zglednega sodelovanja gospodarstva, akademske sfere in javnega sektorja. Zagotovo pa je bil le kamenček v mozaiku sklopa podobnih dogodkov in inovacijskih aktivnosti za doseganje največjih koristi projekta.