Kaj dogaja?

Konzorcij uspešno zaključil

raziskovalni projekt 5G Varnost.

Razišči

5G PPDR

Ekosistem

Partnerji in podporniki o sodelovanju na projektu 5G Varnost

in o njihovih kompetencah, pridobljenih na drugih projektih.

Razišči

O projektu

Začetek projekta:

1.9.2018

 

Konec projekta:

30.11.2021

 

Vrednost projekta:

3.024.274 €

 

Sofinanciranje:

do 1.943.964 €

V časovnem obdobju med 2020 in 2030 se bo na evropskem nivoju odločalo o prihodnosti omrežij 5G za širokopasovne kritične komunikacije ter o širokopasovnih storitvah in aplikacijah, ki jih bodo uporabljale organizacije javne varnosti, zaščite in reševanja (PPDR). Po letu 2030 pričakujemo zaton omrežij zasnovanih na ozkopasovnih tehnologijah (TETRA/DMR/GSM-R). Prva komercialna uporaba tehnologij 5G PPDR je predvidena po letu 2021.

 

5G Varnost se bo osredotočil na zanesljive 5G-ready komunikacije, storitve in aplikacije z uporabo novih in izboljšanih interaktivnih modalnosti za državljane in profesionalne uporabnike PPDR. S tem bodo podprti vsi ključni vidiki njihovega delovanja, ki bi v primeru njihovega izpada imeli resne posledice na poslovnem in operativnem nivoju delovanja družbe kot celote in vsakega posameznika. Vsa zgoraj omenjena fokusna področja so naslovljena v SRIP Pametna mesta in skupnosti, podpodročje Varnost.

 

Strateški cilj projekta 5G Varnost je izvesti raziskovalno in inovacijsko delo, ki bo omogočil novo generacijo 5G-ready produktov in storitev, ki bodo prilagojeni potrebam sektorja PPDR. Cilj je raziskati in zasnovati nove arhitekture in ključne enabling tehnologije za izvedbo dispečerskih storitev za PPDR stroko in novo generacijo uporabniško-usmerjenih aplikacij za potrebe osebne varnosti državljanov, ter raziskati strategije za implementacijo takšnih aplikacij v virtualiziranem 5G okolju v skupni rabi z zagotovljeno varnostjo, zasebnostjo in povratno kompatibilnostjo s trenutnimi PPDR sistemi.

 

5G Varnost je unikaten pri vzpostavitvi vodilnega ekosistema slovenskih akterjev 5G PPDR, da skupaj naslovimo prihajajoče izzive in pričakovanja ter posledično zagotovimo uspeh in trajnost tega projekta. 5G Varnost združuje konzorcijske partnerje, ki smo vodilni na področju raziskav, inovacij in tehnologij s področij javne varnosti, 5G, kibernetske varnosti in ostalih področij IKT sektorja ter vključuje ključne deležnike Slovenske iniciative 5G PPDR.

Cilji

Izdelati

Izdelati arhitekturne zasnove in ključne enabling...

Izdelati arhitekturne zasnove in ključne enabling tehnologije za naslednjo generacijo storitev za potrebe javne varnosti v 5G-ready okolju z uporabo najnovejših prodornih tehnologij.

Zasnovati

Zasnovati nove 5G PPDR produkte in storitve...

Zasnovati nove 5G PPDR produkte in storitve ter izdelati delujoče prototipe.

Modalnost

Zasnovati novo in izboljšano uporabniško izkušnjo...

Zasnovati novo in izboljšano uporabniško izkušnjo ter nove uporabniške modalnosti za državljane in profesionalce.

Implementirati

Implementirati 4.5/5G PPDR demonstracijsko...

Implementirati 4.5/5G PPDR demonstracijsko okolje in demonstracija zmogljivosti prototipov.

Sodelovati

Sodelovati s ključnimi deležniki s področja javne varnosti

Sodelovati s ključnimi deležniki s področja javne varnosti, ter regulatornimi in političnimi akterji z namenom zagotovitve skladnosti portfelja z dejanskimi pričakovanji in potrebami.

Utrditi

Utrditi vodilni položaj konzorcijskih partnerjev...

Utrditi vodilni položaj konzorcijskih partnerjev na področju 5G in javne varnosti.

Katalizirati

Katalizirati nastanek novega tržnega ekosistem...

Katalizirati nastanek novega tržnega ekosistema za tehnologije 5GSafety.

Inovirati

Izboljšanje inovacijskih in raziskovalnih...

Prispevati k izboljšanju inovacijskih in raziskovalnih kapacitet na področju 5G in v sektorju javne varnosti v Sloveniji in Evropi.

Partnerji

Konzorcijski partnerji

Iskratel, d.o.o., Kranj

S 70 letnimi izkušnjami na področju razvoja telekomunikacijskih rešitev je ISK vodilni evropski ponudnik celovitih rešitev z lastnim raziskovalno-razvojnim in proizvodnim centrom ter lokalno prisotnostjo v več kot 30 državah.ISK s sedežem v Kranju, Slovenija, izkorišča strokovno znanje IKT pri zagotavljanju integriranih rešitev v telekomunikacijskem oz. širše IKT sektorju ter na področjih transporta, javne varnosti in energetike. Inženirji in eksperti so v preteklih letih razvili inovativno tehnologijo, programske rešitve in storitve, ki pomagajo operaterjem telekomunikacijskih storitve preoblikovati poslovne modele v storitveno usmerjeno monetizacijo. Naše delo usmerjamo v zagotavljanje naprednih tehnoloških in programskih rešitev, ki vertikalnim sektorjem omogočajo in pospešujejo digitalno preobrazbo.

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko

Univerza v Ljubljani, ustanovljena leta 1919, ima več kot 40.000 dodiplomskih in podiplomskih študentov ter približno 5.600 pedagogov in raziskovalnega osebja. Univerza v Ljubljani je centralna in največja raziskovalno-izobraževalna inštitucija v Sloveniji z 30 odstotkov vseh registriranih raziskovalcev (po dostopnih podatkih podatkovne baze SICRIS).Laboratorij za telekomunikacije (LTFE) in Laboratorij za Multimedijo (LMMFE) na Fakulteti za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani skupaj predstavljata prodorno raziskovalno skupino z več kot 40 zaposlenimi in zavidljivo skupino strokovnih zunanjih sodelavcev ter industrijskih partnerjev. Ekipa je usmerjen v raziskave, razvoj, pilotne integracije in testiranja na specializiranih z IKT podprtih področjih storitev in aplikacij za potrebe javne varnosti, e-zdravja in dobrega počutja, naprednih energetskih sistemov in Interneta stvari (IoT), ter raziskavam in aplikacijam na področju uporabniške izkušnje in komunikacijskih modalnosti. Poleg tega ima bogate izkušnje v zasnovi, dizajnu, razvoju, prototipiranju in verifikaciji naprednih aplikacij za različne sisteme in naprave (iOS, Android, Windows Phone 8, HbbTV/SmartTV). Delo in raziskave članov obeh laboratorijev so objavljene v priznanih SCI revijah in zaščitene s patenti ter vsebovane v več industrijskih rešitvah in aplikacijah.

Telekom Slovenije, d.d.

Telekom Slovenije je celovit ponudnik najsodobnejših komunikacijskih storitev. Med slovenskimi uporabniki je prepoznaven kot vodilni pri uvajanju in povezovanju novih generacij mobilnih in fiksnih komunikacij, sistemske integracije in storitev v oblaku ter multimedijskih vsebin. Ima največje, najbolj kakovostno in zanesljivo komunikacijsko omrežje v Sloveniji ter upravlja enega najkompleksnejših hrbteničnih omrežij v regiji jugovzhodne Evrope. Prek svojih odvisnih družb deluje tudi na Kosovu, v Bosni in Hercegovini, na Hrvaškem, v Srbiji, Črni gori in v Makedoniji. Telekom Slovenije za varnost ter nemoteno delovanje omrežja in storitev s pomočjo vrhunskih strokovnjakov ter najsodobnejše tehnologije in opreme skrbi 24 ur na dan, vse dni v letu, neprekinjeno delovanje lastnih sistemov in sistemov uporabnikov pa zagotavlja v sodobnih podatkovnih centrih na več lokacijah.

Osi d.o.o.

OSI d.o.o. je podjetje v zasebni lasti, ustanovljeno leta 2008. OSI-jeve ključne kompetence so sistemska integracija, svetovanje in razvoj programskih orodij za področje informacijske varnosti. OSI-jevi strokovnjaki od leta 1999 sodelujejo pri zasnovi, implementaciji in vzdrževanju PKI infrastrukture. Poleg temeljne PKI infrastrukture se je OSI ukvarjal z razvojem različnih rešitev, temelječih na PKI. V zadnjih nekaj letih je OSI razvil več rešitev, usmerjenih v varnost, zaupanje in identiteto. OSI že več let sodeluje z Ministrstvom za javno upravo. OSI je sodeloval pri zasnovi in razvoju PKI infrastrukture (SI-GOVCA, SI-GENCA) ter storitvah, temelječih na tem. OSI-jevi strokovnjaki so pripravili zasnovo za Centralni avtentikacijski sistem (SI-CAS), prav tako pa zasnovo, razvoj in implementacijo za storitev ponudnika identitete (SI-CAS IDP) in centralni podpis (SI-CAS). OSI je s svojim znanjem in izkušnjami prepoznaven tudi čez mejo, saj je sklenil več pogodb za izdelavo elektronskih storitev zaupanja in identitete za različne stranke na Hrvaškem, v Afganistanu, Romuniji, Makedoniji …OSI je bile eden od ustanovnih članov Združenja EIDES (Slovensko združenje za elektronsko identifikacijo in elektronske storitve zaupanj), ki je bilo ustanovljeno z namenom promocije uporabe elektronske identitete in elektronskih storitev zaupanja v projektu e-uprave in e-poslovanja.

Podporniki

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije

AKOS je neodvisen organ, ki ureja in nadzira trg elektronskih komunikacij, upravlja in nadzira radiofrekvenčni spekter v Sloveniji, opravlja naloge na področju radijskih in televizijskih dejavnosti, ureja in nadzira trg poštnih storitev in storitev železniškega prometa v Sloveniji. AKOS je obljubil podporo projektu »Storitve in aplikacije za javno varnost v omrežjih 5G«.

Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za informacijsko družbo

Direktorat za informacijsko družbo koordinira izvajanje programa na področju informacijske družbe. Pospešen razvoj informacijske družbe pomembno vpliva na dvig konkurenčnosti slovenskega gospodarstva in družbe, na povečanje števila delovnih mest z visoko dodano vrednostjo, višanje kakovosti življenja in enakomernega regionalnega razvoja. V skladu s svojim poslanstvom izgradnje vključujoče informacijske družbe, ki bo potenciale in znanje informacijsko komunikacijskih tehnologij vključila v pospešeni razvoj slovenske družbe kot celote, Direktorat za informacijsko družbo bistven del svojih aktivnosti namenja aktivnostim pospeševanja razvoja informacijske družbe in usklajevanja dela na tem področju. MJU DID je obljubil podporo projektu »Storitve in aplikacije za javno varnost v omrežjih 5G« z izkazanim interesom po sodelovanju s konzorcijem, še posebej v Strokovnem svetu.

Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje

Uprava RS za zaščito in reševanje (URSZR) opravlja upravne in strokovne naloge organiziranja, priprav in izvajanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in je organ v sestavi Ministrstva za obrambo. Ministrstvo za obrambo ima tudi nalogo izvajalca oziroma koordinatorja upravno strokovnih nalog v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, v katerega so vključena tudi druga pristojna ministrstva.

Slovensko združenje za elektronsko identifikacijo in elektronske storitve zaupanja

Slovensko združenje za elektronsko identifikacijo in elektronske storitve zaupanja (Združenje EIDES) je prostovoljno in nepridobitno združenje, ki zaobjema teme kot so: elektronska identiteta, elektronska identifikacijska sredstva in elektronske storitve zaupanja. EIDES je obljubil podporo projektu »Storitve in aplikacije za javno varnost v omrežjih 5G« z izkazanim interesom po sodelovanju s konzorcijem, še posebej v Strokovnem svetu.

IKT horizontalna mreža

IKT horizontalna mreža (IKT_Hm), je organizacijsko del SRIP PMiS, finančno pa deluje samostojno. Opredeljena je kot skupek omogočitvenih tehnologij in kompetenc, s svojimi aktivnostmi pa je podpora vsem vertikalam SRIP PMiS ter ostalim SRIP-om. IKT_Hm sledi viziji Vlade Republike Slovenije, da naj postane Slovenija zelena referenčna država v digitalni Evropi. Referenčnost predstavlja vzorčni model sodelovanja med gospodarstvom, znanostjo in državo pri uvajanju modernih digitalnih rešitev v življenje podjetij in ljudi. IKT HM je obljubil podporo projektu »Storitve in aplikacije za javno varnost v omrežjih 5G«.

Prometni institut Ljubljana d.o.o.

Prometni institut Ljubljana je raziskovalna organizacija, ki so jo ustanovile Slovenske železnice. Podjetje z več kot 40-letno tradicijo in inovativnimi rešitvami izvaja raziskovalne in razvojne projekte v vseh načinih prometa, ki se uporabljajo na domačem in tujem trgu. Inštitut je član Slovenske inženirske zbornice in je kot raziskovalna organizacija registrirana pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. Podjetje je specializirano za raziskave in razvoj prometne tehnologije, infrastrukture, prometne ekonomije in prava, IT&T, povezanega s prometom, ter za izdelavo investicijske dokumentacije.

Inštitut za razvoj vključujoče družbe

Inštitut za razvoj vključujoče družbe (IRVD) pridobiva in razvija znanje o pomenu in vrednotah vključujoče družbe – družbe za vse. Pri uresničevanju namena se IRVD povezuje z zainteresiranimi fizičnimi in pravnimi osebami ter ustanovami. IRVD je povezano z nepridobitnimi storitvami ozaveščanja, zagovorništva in pomoči pri izvajanju nadzora nad nosilci javne oblasti in javnimi institucijami, nad spoštovanjem demokracije in vladavine prava.

Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede

Fakulteta za varnostne vede, članica Univerze v Mariboru, je vodilna izobraževalna in znanstveno-raziskovalna institucija s področja varstvoslovja v Sloveniji. Aktivno sodeluje pri razvoju politik in razvija rešitve s področja javne, zasebne in korporativne varnosti, ki prispevajo k trajnostnemu razvoju in družbeni odgovornosti, tako na lokalni kot globalni ravni. Raziskovalci iz fakultete so vključeni v številne nacionalne in mednarodne projekte s področja policijske dejavnosti, preprečevanja kriminalitete, kazenskega pravosodja, zasebnega varstva, zagotavljanja varnosti v lokalnih skupnostih, informacijske varnosti, prvih posredovalcev in upravljanja varnostnih tveganj na različnih področjih. Fakulteta za varnostne vede je obljubila podporo projektu »Storitve in aplikacije za javno varnost v omrežjih 5G« z izkazanim interesom po sodelovanju s konzorcijem, še posebej v Strokovnem svetu.

Poklicna gasilska enota Celje

Začetki poklicnega gasilstva na Celjskem segajo v leto 1955, ko so v mestu ob Savinji ob pospešenem industrijskem razvoju začutili potrebo po zanesljivejši požarni zaščiti ljudi in premoženja. Uveljavljeno takratno le prostovoljno gasilstvo tem zahtevnim in obsežnim nalogam ni bilo več kos. Okrajni ljudski odbor je 1. maja 1955 znotraj Prostovoljnega gasilskega društva Celje oblikoval poklicni gasilski vod, ki je pričel s stalnim dežurstvom. Poklicna gasilska enota Celje je obljubila podporo projektu »Storitve in aplikacije za javno varnost v omrežjih 5G« z izkazanim interesom po sodelovanju s konzorcijem, še posebej v Strokovnem svetu.

SRIP Pametna mesta in skupnosti

Namen SRIP je povezovanje deležnikov, predvsem raziskovalnih organizacij ter gospodarstva, da razvijemo produkte, ki bodo uspešni na globalnem trgu. SRIP PMiS so obljubila podporo projektu »Storitve in aplikacije za javno varnost v omrežjih 5G« z izkazanim interesom po sodelovanju s konzorcijem, še posebej v Strokovnem svetu

European Emergency Number Association

EENA je nevladna organizacija s sedežem v Bruslju, katere naloga je prispevati k izboljšanju varnosti in zdravja ljudi. EENA je obljubila podporo projektu »Storitve in aplikacije za javno varnost v omrežjih 5G«.

Public Safety Communication Europe

PSCE je bil forum evropskega javnega obveščanja o Evropi ustanovljen kot rezultat projekta, ki ga je financirala Evropska komisija leta 2008. Od takrat se je PSCE razvil v neodvisen forum, na katerem se lahko srečajo predstavniki organizacij uporabnikov javnega varstva, industrijskih in raziskovalnih inštitutov za razpravo in izmenjujejo ideje in najboljše prakse, razvijajo načrte in izboljšujejo prihodnost komunikacij javne varnosti. PSCE je stalna samostojna organizacija, ki si prizadeva za spodbujanje odličnosti pri razvoju in uporabi sistemov javne komunikacije in upravljanja informacij, in sicer s soglasjem. PSCE je obljubila podporo projektu »Storitve in aplikacije za javno varnost v omrežjih 5G« z izkazanim interesom po sodelovanju s konzorcijem, še posebej v Strokovnem svetu.

DIH Slovenija

Digitalno inovacijsko stičišče Slovenije omogoča digitalno preobrazbo. Gradi med-sektorska in multidisciplinarna partnerstva: univerze, raziskovalne in poslovne ustanove, podjetja, ponudniki IKT in podporne organizacije za podjetja, ki predstavljajo ekosistem za trajnostno kratkoročno in dolgoročno podporo tej viziji. DIH Slovenije zagotavlja povezave z vlagatelji, olajša dostop do financiranja digitalne transformacije, poveže uporabnike in ponudnike digitalnih inovacij ter omogoča sinergije med digitalnimi in drugimi ključnimi tehnologijami.

Institut za korporativne varnostne študije

Poslanstvo ICS, Ljubljana je združevanje in razvijanje novega znanja, izkušenj, spoznanj, potreb ter uveljavljanje interesov na področju korporacijske varnosti v nacionalnem in mednarodnem okolju. Ustvarjamo vezi, ki bogatijo ter tako gradimo pot do uspeha! Poslanstvo inštituta za korporativne varnostne študije se izraža skozi izvajanje razvojno-raziskovalne dejavnosti, proučevanje varnostnih pojavov in izdelavo študij s področja korporacijske varnosti, evalvacijo geopolitičnih varnostnih ocen ranljivosti, tveganj ter groženj v nacionalnem in mednarodnem korporacijskem okolju, izgradnjo celovitih-integralnih varnostnih sistemov, ki obsegajo varovanje ljudi in premoženja, sistemskih ukrepov na področju varovanja tajnosti, sistemskih pristopov na področju informacijske varnosti, organizacije znanstvenih in strokovnih konferenčnih aktivnosti in izobraževanja ter raziskav in razvoja teh področij. Poleg navedenega poslanstva inštituta izvaja v povezavi z opredeljenimi področji tudi standardizacijske in evalvacijske aktivnosti.

Rezultati

Rezultat (številka)Naziv rezultataNosilecTip (TRL)Mejnik
(Mesec)
IR.1Poslovni modeli in izkoriščanjeISKDokument (3-4)M.1 (M39)
IR.2Upravljanje inovacijOSIDokument (3-4)M.1 (M39)
IR.3Primeri uporabe in zahteve 5GSafetyULFEDokument (3)M.2 (M09)
IR.4Ključne tehnologije v sklopu 5GSafetyTSDokument (3)M.2 (M09)
IR.5Študije in konceptualna zasnova arhitekturnih konceptov 5G PPDRISKDokument (3-4)M.3 (M15)
IR.6Študije in konceptualna zasnova omrežnih platformsko neodvisnih storitev in aplikacij 5G PPDRISKDokument (3-4)M.3 (M15)
IR.7Poročilo o laboratorijski izdelavi prototipov in validaciji za dispečerja kot storitevISKDokument (3-4)M.4 (M34)
IR.8Mobilne aplikacije in nove interakcijske modalnostiULFEDokument (3-4)M.4 (M34)
IR.9Študija o enotni uporabniški izkušnjiULFEDokument (3)M.4 (M34)
IR.10Poročilo o laboratorijski izdelavi prototipov in validaciji za operativne komunikacije za scenarije nesrečISKDokument (3-4)M.4 (M34)
IR.11Poročilo o varnosti in integritetiOSIDokument (4)M.4 (M34)
ER.1Opis scenarija demonstracije in specifikacij testnega okoljaTSDokument (5-6)M.5 (M39)
ER.2Prototipi 5GSafety PPDRISKProgramska oprema (6)M.5 (M39)
ER.3Poročilo o končni validacijiULFEDokument (6)M.5 (M39)

Kontakt

Iskratel, d.o.o., Kranj

Ljubljanska cesta 24a

SI-4000 Kranj

Slovenia

Tel.: +386 4 207 2412

Faks: +386 4 207 39686

E-pošta: 5gvarnost@iskratel.si

Kontakni obrazec

* Required

Naložbo financira Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si)